Условия продажи

Warunki sprzedaży

 1. Szkółka jest czynna: poniedziałek – piątek 8-16, sobota 7-13. Inne terminy przyjazdu nalezy uzgadniać telefonicznie lub mailowo.
 2. Zamówienia prosimy składać faxem, telefonicznie, e-mailem, bądź osobiście   w szkółce.
 3. Zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszeń.
 4. Szkółka nie posiada własnego transportu, jednakże istnieje możliwość dostarczenia zamówionego materiału po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.
 5. Podane ceny są cenami hurtowymi netto. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Dendrofarma nie jest płatnikiem VAT.
 6. W trakcie sezonu ceny mogą ulec zmianie.
 7. Przez sprzedaż hurtową rozumiemy jednorazowy zakup roślin za kwotę powyżej 1000 zł w tym min. 10 roślin z jednej odmiany.
 8. Przy zakupach powyżej 5000 zł udzielamy 5% rabatu, powyżej 10.000 zł 10% rabatu.
 9. W przypadku reklamacji kupujący nie jest zwolniony z uregulowania płatności w wyznaczonym terminie – na rozpatrzenie decyzji dotyczącej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie 14 dni roboczych. Klient składający reklmacje zobowiązany jest dostarczyć/ przesłać drogą mailową dokładną dokumentacje dotyczącą zakupionego materiału roślinnego – opisane zdjęcia wraz wykazem krzwów, które mają podlegać reklamacji. Reklamacje powinny być składane do 7 dni od odebrania towaru.
 1. Питомник работает: Понедельник – пятница 7-16, суббота 7-13.
 2. Пожалуйста, отправляйте заказы по факсу, телефону, электронной почте, или лично в питомнике.
 3. Заказы будет осуществляться в порядке очереди.
 4. Питомник не имеет собственного транспорта, хотя существует возможность доставки заказанного товара, по предварительной договоренности.
 5. Цены являются оптовыми ценами нетто.
 6. Питомник не является платителем НДС, к счету-фактуре RR
  следует добавить 6% НДС.
 7. В течении сезона, цены могут измениться.

Polityka cookies